Informacje dotyczące ochrony danych w celach marketingowych

Dane osobowe są przez nas gromadzone, przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych.

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z artykułem 4 (7) RODO jest firma

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
96450 Coburg
Tel.: 09561/640-0.

Założeniem gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest wysyłanie czasopism dla klientów, zaproszeń lub wiadomości w formie listowej i/lub elektronicznej, a także rozmów telefonicznych w celu ustalenia terminów spotkań. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z któregoś z tych środków, prosimy o krótką informację na adres e-mailowy customer.data@kaeser.com.

W celach marketingowych przetwarzamy wyłącznie następujące Państwa dane: nazwisko, imię, firma, stanowisko, adres firmy, adres e-mail i numer telefonu, a także informacje, w jaki sposób można się z Państwem skontaktować.

Zgodnie z artykułem 4 (9) RODO dane będą przetwarzane wewnętrznie w firmie KAESER KOMPRESSOREN w działach sprzedaży, obsługi i marketingu. Istnieje możliwość, że Państwa pytania będą przekazywane do upoważnionych przez nas jednostek (np. partnerów handlowych), wspomagających nas w opracowaniu Państwa zgłoszenia. Przekazywanie Państwa danych osobowych do innych podmiotów zewnętrznych nie będzie miało miejsca.

Do krajów spoza UE (krajów trzecich) lub do organizacji międzynarodowych zgodnie z artykułem 44 DS-GVO dane osobowe będą ujawniane wyłącznie za Państwa zgodą, np. przy składaniu wniosku o ofertę od zagranicznego oddziału. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich spoza UE zgodnie z artykułem 44 DS-GVO, firma KAESER KOMPRESSOREN SE i powiązane z nią niemieckie firmy zapewnia, że przepisy artykułu 45 nn. DS-GVO będą przestrzegane.

Podstawę prawną zgodnie z artykułem 6 RODO dot. przetwarzania danych stanowi fakt, że posiadamy na to Państwa aktualną zgodę lub też w przeszłości jako klienci otrzymywali Państwo dokumenty marketingowe. Według artykułu 21 RODO można w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystywanie danych pod adresem e-mailowym kundendaten.deutschland@kaeser.com.

Jeśli będziemy na podstawie podpisanych z Państwem umów lub z powodu przepisów prawnych zmuszeni do przechowywania Państwa danych przez dłuższy czas, zablokujemy je w celach marketingowych.

Zgodnie z artykułem 15 nn. DS-GVO mają Państwo prawo do informacji, korekty, usunięcia i ograniczenia Państwa danych. Prosimy o kontakt pod następującym adresem:

KAESER KOMPRESSOREN SE
– Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych –
Carl-Kaeser-Straße 26
96450 Coburg
e-mail: datenschutz@kaeser.com.

Skargi można składać w urzędzie krajowym ds. ochrony danych w Ansbach, Promenade 27, 91522 Ansbach.