Zamawianie książki maszyny dla osuszaczy chłodniczych

Operatorzy systemów chłodniczych, które zawierają 3 kg lub więcej cieplarnianych gazów fluorowanych są zobowiązani zgodnie z rozporządzeniem w sprawie F-gazów do prowadzenia dziennika lub książki kontroli dla danego urządzenia. Książkę maszyny należy przedłożyć na wezwanie właściwych władz i komisji.
W tym przypadku chodzi o „obowiązek operatora”! W centrum obsługi klienta firmy KAESER KOMPRESSOREN można zamówić książkę maszyny opracowaną specjalnie dla osuszaczy chłodniczych.
Zachęcamy do zamówienia bezpłatnego egzemplarza za pomocą poniższego formularza:

Pola oznaczone gwiazdką * muszą być koniecznie wypełnione.


Informacje o Państwa systemie osuszacza chłodniczego
Dzień uruchomienia . . DD.MM.RRRR

Dane osobowe/firmy
Kod pocztowy / miejscowość *
Pytanie zabezpieczające