KESS – system oszczędzania energii firmy KAESER KOMPRESSOREN

Obniżamy Państwa koszty energii o 30%

Dzięki KESS – systemowi oszczędzania energii firmy KAESER KOMPRESSOREN możemy opracować dla Państwa nową koncepcję zasilania sprężonym powietrzem, która pozwoli na zredukowanie kosztów energii elektrycznej o 30%, a niekiedy nawet o więcej!

Aby móc wypracować najbardziej optymalne pod względem energetycznym zestawienie sprężarek dla Państwa sieci sprężonego powietrza trzeba przede wszystkim mieć wiedzę o aktualnym zapotrzebowaniu przez cały czas pracy zakładu. W tym celu wykonujemy pomiary zużycia sprężonego powietrza. Ich rezultatem jest uśredniony wykres dobowy zapotrzebowania na sprężone powietrze, uwzględniający jego zmiany związane z rodzajem produkcji czy też przerwami (np. przerwa pomiędzy zmianami, przerwa śniadaniowa). Na podstawie tych danych system oszczędzania energii KESS daje możliwość porównania wielu różnych zestawów sprężarek, tak aby umożliwiały wytwarzanie sprężonego powietrza w ilości dostosowanej do danego, zmieniającego się w czasie zapotrzebowania zakładu. System KESS wskazuje, który zestaw sprężarek pokrywający swoją wydajnością zapotrzebowanie całej sieci sprężonego powietrza zużywa najmniej energii elektrycznej. Zastosowanie tego właśnie zestawu urządzeń gwarantuje optymalną rentowność całej stacji sprężonego powietrza niezależnie od tego jak duże jest aktualne zapotrzebowanie na sprężone powietrze. Pomagamy uniknąć niepotrzebnych nakładów na energię elektryczną. Pokazujemy jak zaoszczędzić pieniądze!

  KESS – ustalanie wydajności energetycznej

  Obliczamy efektywność energetyczną stacji sprężarek, porównując pobór mocy z dostarczaną ilością sprężonego powietrza.

  KESS – system oszczędzania energii KAESER

  Spośród wielu możliwych zestawów sprężarek wybieramy ten o największej rentowności.

  Podsumowując: w ten sposób minimalizujemy koszty energii

  Zużycie energii mniejsze o 30 procent dzięki systemowi oszczędzania energii KESS Kaeser

  Po dokładnej analizie zapotrzebowania na sprężone powietrze (ADA) dokonujemy za pomocą systemu oszczędzania energii KAESER (KESS) oceny i wyboru rozwiązania najbardziej korzystnego pod względem wydajności.

  Wynik: Redukcja kosztów energii o 30%, a w niektórych przypadkach nawet o więcej!