KESS – system oszczędzania energii firmy KAESER KOMPRESSOREN

Obniżamy Państwa koszty energii o 30%

Dzięki KESS – systemowi oszczędzania energii firmy KAESER KOMPRESSOREN opracowujemy dla Państwa na podstawie danych dostarczonych przez pomiary zużycia sprężonego powietrza koncepcję zasilania sprężonym powietrzem, która pozwala zredukować koszty energii o 30% – a niekiedy nawet o więcej!

  • Porównujemy przy tym kilka możliwych scenariuszy, aby znaleźć dla Państwa rozwiązanie gwarantujące optymalną rentowność.
  • Bierzemy pod uwagę wydajność stacji podczas całego okresu jej eksploatacji. Dzięki temu już na wstępie możemy zdiagnozować ewentualne słabe punkty w zakresie obciążenia częściowego i je wyeliminować.

KESS – ustalanie wydajności energetycznej

Obliczamy efektywność energetyczną stacji sprężarek, porównując pobór mocy z dostarczaną ilością sprężonego powietrza.

KESS – system oszczędzania energii KAESER

Spośród wielu możliwych koncepcji wybieramy tę o największej rentowności.

Podsumowując: w ten sposób optymalizujemy Państwa koszty energii

Zużycie energii mniejsze o 30 procent dzięki systemowi oszczędzania energii KESS Kaeser

Po dokładnej analizie zapotrzebowania na sprężone powietrze (ADA) dokonujemy za pomocą systemu oszczędzania energii KAESER (KESS) oceny i wyboru rozwiązania najbardziej korzystnego pod względem wydajności.

Wynik: Redukcja kosztów energii o 30% – w niektórych przypadkach nawet o więcej!