Nowy kontraktowy system sprężonego powietrza KAESER KOMPRESSOREN dla przedsiębiorstwa werner & mertz
Werner & Mertz

Wzorcowy system sprężonego powietrza dla marki Frosch

Firma Werner & Mertz dzięki zakupowi sprężonego powietrza marki KAESER przygotowuje się na nadejście ery Industrie 4.0.

Mało kto kojarzy nazwę firmy – Werner & Mertz – ale każdy zna produkty: Erdal i Frosch. Ta innowacyjna firma posiada niezwykle nowoczesny system sprężonego powietrza, który już dzisiaj jest przystosowany do pracy w sieci w myśl koncepcji Industrie 4.0.

Industrie 4.0 – to idea zintegrowania w sieci maszyn i rozwiązań IT, która przyniesie korzyści zarówno klientom, jak i samym producentom. W przypadku zasilania sprężonym powietrzem oznacza to ogólną koncepcję efektywnego wytwarzania sprężonego powietrza. Zakłada ona integrację w sieci wszystkich elementów od planowania, poprzez wykonanie, do prewencyjnej obsługi serwisowej, a także inteligentne sterowanie, które automatycznie zapewnia wymaganą wydajność i jakość sprężonego powietrza, gwarantując jednocześnie najwyższą dostępność i efektywność oraz najniższe koszty całkowite.

W pełnej harmonii ze środowiskiem

Dla firmy Werner & Mertz, producenta wyrobów dla konsumentów i użytkowników profesjonalnych, przyjazna dla środowiska metoda produkcji oraz zrównoważony rozwój nie są wcale chwilową modą, ale żywą tradycją przedsiębiorstwa. Nie tylko produkty, które są sprzedawane pod takimi markami jak Erdal i Frosch, zostały opracowane zgodnie z tą filozofią, ale również budynek firmy został zbudowany według tej zasady i otrzymał Niemiecką Nagrodę za Zrównoważony Rozwój. Przy modernizacji całego systemu sprężonego powietrza chodziło nie tylko o to, aby wymienić bardzo zróżnicowane i przestarzałe elementy, ale również o zagwarantowanie znacznej redukcji kosztów. Dodatkowo szukano rozwiązania, które pasowałoby do filozofii firmy Werner & Mertz, opierającej się na zrównoważonym rozwoju oraz wydajności energetycznej. Odnaleziono ją w firmie KAESER KOMPRESSOREN, która zaoferowała współpracę polegającą na sprzedaży sprężonego powietrza. W przypadku współpracy kontraktowej stacja sprężonego powietrza pozostaje własnością producenta, a klient płaci tylko za faktycznie pobrane sprężone powietrze. Modele współpracy kontraktowej oprócz wszystkich technicznych aspektów niosą ze sobą dodatkową korzyść, która powoduje, że wszystkie koszty związane ze sprężonym powietrzem należą do kosztów zmiennych. Oficjalnie koncepcja Industrie 4.0 nie została jeszcze zdefiniowana jako wytyczna w firmie Werner & Mertz, ale jest już przedmiotem dyskusji. Oznacza to, że system sprężonego powietrza musi być również kompatybilny z ideą Industrie 4.0.

Rozwiązanie szyte na miarę

Aby zintegrować system sprężonego powietrza z nowoczesnym systemem zarządzania w firmie Werner & Mertz, nie wystarczy samo zainstalowanie systemu komputerowego, ale wskazane jest, aby najpierw przeprowadzić ogólną analizę, która uwzględni wszystkie istotne punkty. Należą do nich: bezpieczeństwo pracy, oszczędność energii, połączenie z systemem zarządzania produkcją i energią. Przedsiębiorstwo jest obecne na rynku już od wielu lat i stary system sprężonego powietrza przestał spełniać wymagania produkcyjne oraz nie docierał do wszystkich lokalizacji. Ponieważ stara instalacja nie była wyposażona w system czujników, przeprowadzono najpierw audyt sprężonego powietrza. Dzięki 14 dniowemu audytowi sprężonego powietrza precyzyjnie określono jego zużycie oraz słabe punkty systemu. Specjalny program komputerowy pozwala stworzyć wizualizację pracy sprężarek, ciśnienia, zużycia powietrza oraz potencjalnych problemów z uzdatnianiem sprężonego powietrza, a także pomógł przygotować propozycje optymalizacji.

Firma Werner & Mertz zdecydowała się na współpracę opartą o model kontraktowy (w tym przypadku na SIGMA AIR UTILITY), przy którym musiała zagwarantować jedynie miejsce dla stacji sprężonego powietrza.

Stacja sprężonego powietrza KAESER KOMPRESSOREN w firmie Werner & Merz
Stacja sprężonego powietrza firmy Werner & Mertz została umieszczona w osobnym budynku wyposażonym w dobry system wentylacji.
Całkowita zgodność z siecią

Dla systemu istotne jest to, aby nie tylko zainstalować pojedyncze komponenty, ale żeby poszczególne sprężarki były już wyposażone w komputery przemysłowe. Służą one później do przesyłania danych do nadrzędnej jednostki sterującej, takiej jak SIGMA AIR MANAGER (SAM), która na podstawie zebranych danych może niezależnie optymalizować działanie stacji i jednocześnie – w zależności od sytuacji – diagnozować i odpowiednio regulować zużycie powietrza w instalacji.

System zarządzania sprężonym powietrzem obejmuje również interfejs, przez który przesyłane są wszystkie dane ze stacji sprężonego powietrza. Począwszy od danych eksploatacyjnych wszystkich sprężarek, które w tym przypadku przesyłają informacje za pomocą PROFIBUS DP do centralnej jednostki SIGMA AIR MANAGER, poprzez informacje o zakłóceniach, wzorcach zużycia, rentowności całego systemu i podłączonych urządzeniach peryferyjnych, jak np. osuszacze, spusty i uzdatniacze kondensatu, skończywszy na monitoringu warunków otoczenia stacji sprężarek. System działa nie tylko jako kolektor danych, ale w razie potrzeby może również przekazywać dane dalej do istniejącego systemu sterowania operatora i to za pomocą standardowych interfejsów. Jeżeli operator nie posiada tego rodzaju systemów sterowania, nasz system, który został skonstruowany jako serwer internetowy, może za pomocą przeglądarki Internet Explorer wykonać wizualizację danych na zwykłym komputerze i przekazać jego użytkownikom odpowiednie informacje na temat zużycia powietrza i energii oraz pracujących sprężarek, zakłóceń i kosztów. Jeżeli wymagane jest awaryjne połączenie telefoniczne można je podłączyć za pomocą interfejsu jednostki SIGMA AIR MANAGER. W celu zapewnienia optymalnego działania instalacji system jest oczywiście w stanie przesłać dane za pośrednictwem sieci WWW do głównego centrum danych firmy KAESER KOMPRESSOREN.

SIGMA NETWORK dba o bezpieczeństwo

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają projekty takie jak SIGMA NETWORK. Wydajna sieć na bazie Ethernet, posiadająca własne zabezpieczenie, pozwala na optymalny nadzór i sterowanie stacją sprężonego powietrza oraz jej użytkowanie zgodnie z filozofią Industrie 4.0. W przypadku firmy Werner & Mertz nie dokonano jeszcze instalacji tego komponentu, jednak w każdej chwili można to zrobić.

Nowoczesna instalacja spełnia potrzeby naszej firmy – jest energooszczędna, wydajna, elastyczna i nie wymaga częstych konserwacji.
Günther Heinrichs, kierownik ds. technicznych w firmie Werner & Mertz
System określa, czego potrzebuje

Główne centrum danych producenta stanowi punkt odniesienia dla wszystkich dalszych działań. Na przykład do kierowania strukturą serwisu służy specjalny moduł serwisowy. Działające globalnie centrum danych producenta stacji sprężonego powietrza wysyła dane do odpowiednich krajowych centrów serwisowych. Te mogą na przykład koordynować działania w sytuacjach kryzysowych bezpośrednio poprzez lokalnych techników serwisowych, których pojazdy są zawsze odpowiednio wyposażone.