SIGMA SMART AIR — dokładnie w porę!

SIGMA SMART AIR to oferta serwisowa, która umożliwi przeprowadzanie konserwacji profilaktycznej. Aby było to możliwe, niezbędna jest inteligentna instalacja sprężonego powietrza.

Sigma Smart Air
Korzystny, jak nigdy dotąd ekonomiczny serwis w odpowiednim czasie, będzie dostępny dzięki ofercie serwisowej SIGMA SMART AIR firmy KAESER KOMPRESSOREN.

SIGMA SMART AIR znacznie przewyższa standardowe usługi serwisowe instalacji sprężonego powietrza. Dotychczas prace konserwacyjne były przeprowadzane na życzenie klienta lub w określonych odstępach czasowych. Ponadto zawsze istniało ryzyko, że prace te zostaną przeprowadzone zbyt wcześnie lub zbyt późno (na podstawie rzeczywistej liczby godzin operacyjnych). Oba rozwiązania generują dodatkowe koszty dla operatora.

Dzięki usłudze SIGMA SMART AIR firmy KAESER KOMPRESSOREN zagwarantowana jest profilaktyczna obsługa (Predictive Maintenance), jak też najwyższa efektywność energetyczna i dostępność sprężonego powietrza w stopniu niespotykanym nigdy dotąd. Jedynym wymogiem jest posiadanie „inteligentnej” stacji sprężonego powietrza, która będzie połączona z siecią Ethernet SIGMA NETWORK i obsługiwana za pomocą sterowania nadrzędnego SIGMA AIR MANAGER 4.0. Dzięki temu dane dotyczące eksploatacji i obsługi instalacji sprężonego powietrza, a także wykorzystanej energii są dostępne w czasie rzeczywistym.

SIGMA SMART AIR łączy zarządzania danymi w czasie rzeczywistym z wiedzą ekspercką oraz profilaktyczną obsługą w jedną całość. W ten sposób może być zapewniona maksymalna dostępność sprężonego powietrza przy zachowaniu niskich kosztów w okresie eksploatacji.

Na czym polega SIGMA SMART AIR?

Świat rzeczywisty łączy się ze światem wirtualnym dzięki modelowi strukturalnemu. W ten sposób, równolegle do prawdziwej konstrukcji instalacji sprężonego powietrza, powstaje jej cyfrowa wersja odpowiadająca potrzebom operatora. Dzięki dostępności w czasie rzeczywistym danych operacyjnych możliwa jest diagnostyka stanu instalacji sprężonego powietrza. Tym samym ewentualne usterki są wykrywane z wyprzedzeniem i możliwe jest automatyczne wdrażanie odpowiednich środków, mających na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie technicznym. To z kolei prowadzi do znacznego obniżenia kosztów wytwarzania sprężonego powietrza i wyraźnego zwiększenia jego dostępności.

Ponadto prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane w idealnym momencie — wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Powoduje to między innymi obniżenie kosztów związanych z eksploatacją, szkoleniem, logistyką, konserwacją i potrzebą posiadania odpowiedniego personelu. Poza tym SIGMA SMART AIR zapewnia maksymalną przejrzystość kosztów podczas całego okresu eksploatacji.

SIGMA SMART AIR obejmuje także monitorowanie wskaźników, takich jak koszty serwisowania, stopień rezerwy oraz współczynnik mocy specyficznej. Ponadto możliwe jest zarządzanie energią i cyklem życia stacji sprężonego powietrza podczas całego okresu eksploatacji. Pochodzące z jednego źródła, zawsze aktualne wskaźniki danych energetycznych stanowią podstawę do zarządzania energią wg normy ISO 50001.

12. 04 17 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Sigma Smart Air

Korzystny, jak nigdy dotąd ekonomiczny serwis w odpowiednim czasie, będzie dostępny dzięki ofercie serwisowej SIGMA SMART AIR firmy KAESER KOMPRESSOREN.

Element sterujący SIGMA AIR MANAGER 4.0

Do korzystania z usługi SIGMA SMART AIR niezbędny jest system SIGMA AIR MANAGER 4.0.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 463 KB)