Broszura „Technika sprężonego powietrza”: porady poparte praktyką

Sprężone powietrze jest obecnie niezbędne dla zapewnienia ekonomicznej pracy i produkcji niemal w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym, jak i w większości zakładów rzemieślniczych. Jednakże mając na uwadze wszystkie zalety tego nośnika energii, należy pamiętać o następujących kwestiach: jeśli sprężone powietrze ma być ekonomicznie wykorzystywane, należy umożliwić odpowiednie do zastosowania i energooszczędne jego wytwarzanie, uzdatnianie i rozprowadzanie. Na tym etapie występuje jednak wiele przeszkód. Podczas planowania systemów sprężonego powietrza należy uwzględnić wiele czynników, a często pozornie tańsze rozwiązania okazywały się droższe i bardziej zawodne.

Technika sprężania powietrza
W ulotce „Technika sprężonego powietrza” w zaktualizowanej formie zawarto podstawową wiedzę, jak również pomysły i wskazówki związane z tematem wydajnego wytwarzania sprężonego powietrza.

Publikacją „Technika sprężonego powietrza” KAESER KOMPRESSOREN pragnie wspomóc użytkowników i wskazać drogę do ekonomicznego zastosowania sprężonego powietrza. Broszura została wydana w języku angielskim w zaktualizowanej wersji i dotyczy szerokiego spektrum tematów. Można tam uzyskać odpowiedź na pytanie „Co to jest sprężone powietrze?”, a także plany kompletnych stacji i sieci sprężonego powietrza. W prezentacji nie skupiono się jedynie na nowych projektach, ale także na optymalizacji istniejących systemów sprężonego powietrza. Autorom chodziło przede wszystkim o udostępnienie czytelnikom rzeczowych, fachowych oraz ogólnie zrozumiałych wskazówek popartych doświadczeniami.

Ulotkę można bezpłatnie  pobrać w Internecie lub zamówić w firmie KAESER KOMPRESSOREN.

20. 01 04 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Technika sprężania powietrza

W ulotce „Technika sprężonego powietrza” w zaktualizowanej formie zawarto podstawową wiedzę, jak również pomysły i wskazówki związane z tematem wydajnego wytwarzania sprężonego powietrza.