System odzyskiwania ciepła umożliwia zaoszczędzenie energii i kosztów

Użytkownicy sprężarek mają ułatwione zadanie, gdy chodzi o zmniejszanie zużycia i kosztów energii. Pieniądze znajdują się przysłowiowo na wyciągnięcie ręki, należy je tylko zebrać – za pomocą systemu odzyskiwania ciepła: do 96 procent energii, jaka jest doprowadzana do sprężarki może być ponownie wykorzystana w postaci ciepła.

Odzyskiwanie ciepła
100 procent doprowadzonej do sprężarki energii zostaje zamienione na energię cieplną. W przypadku chłodzonych płynem sprężarek śrubowych jest to 96 procent energii do ponownego wykorzystania.

Nie mniej niż 100 procent doprowadzonej do sprężarki energii zostaje zamienione na energię cieplną. Szczególnie chłodzone płynem lub powietrzem sprężarki śrubowe nadają się wspaniale do możliwie rozległego odzyskiwania energii i jej dalszego wykorzystania. W ich przypadku około 76 procent zastosowanej energii zostaje przejęte w postaci ciepła przez płyn chłodzący, który oddaje je następnie w chłodnicy końcowej płynu. Kolejne 15 procent energii można odzyskać w postaci ciepła w chłodnicy końcowej sprężonego powietrza. Do 5 procent to straty ciepła silnika elektrycznego. W pełni obudowane, posiadające odpowiednio zaprojektowany system chłodzenia sprężarki śrubowe umożliwiają odzyskanie i tej energii. W ten sposób do 96 procent energii, jaka jest pierwotnie doprowadzana do maszyny, może być ponownie wykorzystana. Jedynie około 2 procent zostaje utracone poprzez promieniowanie cieplne i około 2 procent zostaje odprowadzone w sprężonym powietrzu jako ciepło.

Najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest bezpośrednie wykorzystanie powietrza chłodzącego, które zostało ogrzane przez sprężarkę. W takim przypadku odpowiedni system kanałów powietrza kieruje ciepłe powietrze do znajdujących się w pobliżu pomieszczeń magazynowych lub warsztatów. Jeśli powietrze do ogrzewania nie jest potrzebne, to jest ono kierowane na zewnątrz za pomocą łatwo przestawianej klapy uchylnej lub żaluzji. Sterowane termostatycznie żaluzje pozwalają na regulację dopływu ciepłego powietrza w taki sposób, że temperatura w pomieszczeniach utrzymuje się na stałym poziomie. Obok głównego lub dodatkowego systemu ogrzewania pomieszczeń roboczych ciepłe powietrze ze sprężarek można wykorzystać do wspomagania procesów osuszania, tworzenia śluz ciepłego powietrza lub do wstępnego ogrzewania powietrza palnika w instalacjach ogrzewania. Odpowiednie inwestycje związane z odzyskiwaniem ciepła amortyzują się często w ciągu jednego roku.

Ciepło odlotowe sprężarek można wykorzystać także w istniejących już systemach grzewczych ciepłej wody i w instalacjach wody użytkowej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest przy tym płytowy wymiennik ciepła. Wymiennik zostaje przyłączony do systemu płynu chłodzącego sprężarki i transmituje energię z rozgrzanego płynu chłodzącego do wody. W zależności od tego, czy ciepła woda ma być wykorzystywana jako woda do mycia lub w szczególnie czułych procesach produkcji i czyszczenia albo do celów grzewczych, wykorzystywany jest wyłączeniowy lub płytowy wymiennik ciepła. W ten sposób bez dodatkowego zużycia energii około 70 do 80 procent wchłoniętej mocy sprężarki jest możliwe do wykorzystania. Ten wariant odzyskiwania ciepła jest także dostępny we wstępnie chłodzonych wodą sprężarkach śrubowych.

Odzyskiwanie ciepła może więc wyraźnie zwiększyć wydajność instalacji sprężonego powietrza oraz znacząco odciążyć środowisko naturalne (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych). Zakres koniecznych inwestycji zależy od miejscowych warunków, celu zastosowania i wybranego procesu odzyskiwania ciepła.

24. 08 11 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Odzyskiwanie ciepła

100 procent doprowadzonej do sprężarki energii zostaje zamienione na energię cieplną. W przypadku chłodzonych płynem sprężarek śrubowych jest to 96 procent energii do ponownego wykorzystania.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 526 KB)