Tłokowe kompresory doprężające o zmiennych prędkościach obrotowych

Nowoczesne zakłady przemysłowe nie mogą się obejść bez medium, jakim jest sprężone powietrze. Najczęściej w sieci zakładowej wymagane jest ciśnienie na poziomie od 6 do 8 bar, ale nie zawsze. Są branże, w których do niektórych zastosowań wymagane jest również wyższe ciśnienie. Można wówczas podnieść ciśnienie w całej zakładowej sieci sprężonego powietrza.

Tłokowe sprężarki doprężające
Nowe kompresory doprężające KAESER KOMPRESSOREN łączą w sobie kompaktową konstrukcje, nowoczesny wygląd i częstotliwościową regulację obrotów.

O ile oczywiście są takie możliwości techniczne m.in. sprężarki powietrza, które mogą pracować na wyższym ciśnieniu czy też zbiorniki sprężonego powietrza, które będą miały dopuszczenie na wyższe ciśnienie. Poza spełnieniem warunków technicznych jest również aspekt ekonomiczny. Podniesienie ciśnienia o 1 bar powoduje średnio zwiększenie zużycia energii o 6%, a to z kolei jest związane z większą opłatą za prąd. 

Dobrą alternatywą w takiej sytuacji jest dodatkowa stacja kompresorów doprężających, które wykorzystując ciśnienie w sieci zakładowej (od 3 do 13 bar), podbijają je do pożądanej wartości (od 10 do 45 bar) tylko na tych odejściach, na których będziemy powietrza o takich parametrach potrzebować. Typowe przypadki gdzie wyższe ciśnienie jest wymagane przez technologię to produkcja butelek PET, wytwarzanie azotu, wysokie ciśnienie dla stanowisk kontrolnych (np. hamulce, chłodnice itd.), stanowiska prób ciśnieniowych, ciśnieniowe badania niszczące oraz impulsowe. Tłokowe kompresory doprężające KAESER KOMPRESSOREN o mocy od 22 do 45 kW prezentują się teraz w całkiem nowej postaci. Są to kompletne urządzenia kompaktowe, o małej powierzchni ustawczej i jednocześnie o niskim poziomie drgań i emitowanego hałasu. Ponadto będą one dostarczane w wersji z częstotliwościową regulacją obrotów, dzięki czemu wydajność będzie dostosowywana do aktualnego zapotrzebowanie na sprężone powietrze. Dzięki dalszym udoskonaleniom, jak na przykład optymalny układ chłodzenia, zostały zredukowane koszty systemowe i energetyczne.

Dotychczas kompresory doprężające tych wielkości istniały jedynie w wykonaniach tradycyjnych (z układem rozruchowym trójkąt-gwiazda), bez sterowania częstotliwościowego prędkości obrotowej SIGMA FREQENCY CONTROL (SFC). Nowa funkcja napędu zapewnia lepsze dopasowanie doprężacza po stronie ssania do wydajności podłączonej sprężarki ciśnienia wstępnego. Dzięki automatycznej regulacji wydajności  płynność działania maszyny pozwala praktycznie zlikwidować przełączenia praca/luz. Ponieważ odbiory nie zawsze pracują ze stałym ciśnieniem, kompresory doprężające muszą czasem wytwarzać znacznie wyższe ciśnienie niż jest faktycznie wykorzystywane w aplikacji. Funkcja SFC pomaga utrzymać wydajność na stałym poziomie i dopasować ją do potrzeb systemowych. Redukuje to po obu stronach zarówno różnice przełączania, potencjalnie występujące zbyt wysokie ciśnienie, jak i straty z tytułu nieszczelności i przeciążenie urządzeń. Wszystkie w/w punkty mają wpływ na oszczędność energii w trakcie wytwarzania sprężonego powietrza.

Podłącz i uruchom

Nowa, stanowiącą kompletne urządzenie, konstrukcja o nowoczesnym wyglądzie, wymaga niewielkiej powierzchni ustawczej (2,3 m² zamiast, jak dotychczas- 5 m²) i pozwala, dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu podzespołów, na bardziej przyjazną obsługę. Nie tylko obudowa ze zintegrowanym chłodzeniem, ale także tłumienie drgań pozwala na uzyskanie zdecydowanie cichszej pracy kompresora doprężającego. Doprężacze tłokowe dostarczane są z układem elektrycznym gotowym do natychmiastowego podłączenia do zasilania. Minimalizuje to koszty montażowe.

Sterowanie

Zintegrowany układ sterowania SIGMA CONTROL 2 ze specjalnym oprogramowaniem dedykowanym dla kompresorów doprężających zapewnia optymalna pracę i umożliwia połączenie ze sterowaniem nadrzędnym poprzez złącze Ethernet. Dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu poszczególnych komponentów, pozwala to na optymalizację całej stacji sprężonego powietrza i jednoczesne przystosowanie do pracy zgodnie z koncepcją Industrie 4.0.

02. 12. 21 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Tłokowe sprężarki doprężające

Nowe kompresory doprężające KAESER KOMPRESSOREN łączą w sobie kompaktową konstrukcje, nowoczesny wygląd i częstotliwościową regulację obrotów.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 881 KB)