Pomiary, analizy i udoskonalenia

Jakość procesu

Zapewniamy jakość procesu dzięki analizie statystycznej danych, a następnie wdrożeniu działań korygujących i zapobiegawczych.

Pomiary, analizy i udoskonalenia

Kategoria „Pomiary, analizy i udoskonalenia procesu” obejmuje te procesy w ramach działalności przedsiębiorstwa, które opisują nasz sposób kontroli jakości produktów oraz zapewniania i ciągłego doskonalenia jakości naszych procedur wewnętrznych. Ponadto, opisuje metody pomiaru poziomu zadowolenia klientów oraz monitorowania, pomiaru i analizy zasad polityki w ustalonych odstępach czasu.

Jakość produktu

Zapewniamy jakość produktu dzięki planowaniu koniecznych kontroli zgodnie z określonymi kryteriami, poprzez kontrolę wyprodukowanych części, zestawów oraz kompletnych maszyn zgodnie z instrukcjami kontrolnymi oraz poprzez usuwanie wadliwych produktów z linii produkcyjnej w celu dokładniejszego zbadania braku zgodności.

Ocena zadowolenia klienta

Ponadto, w korporacyjnym procesie oceny zadowolenia klienta, analizujemy reklamacje klienta oraz monitorujemy produkty i przeprowadzamy wśród klientów badania oceny zadowolenia.