KAESER Węgry

Adres
KAESER HU Budapest-Budaors
Gyár u. 2.
2040 Budaörs
Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps
Siedziba główna w Budaörs

KAESER KOMPRESSOREN Kft.
Gyár u. 2.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 445 300
Hotline: +36 30 966 6414
Faks: +36 23 445 301
info.hungary@kaeser.com
https://hu.kaeser.com/

Oferta produktowa

  • Sprężarki przemysłowe i rzemieślnicze
  • Dmuchawy
  • Sprężarki przewoźne

Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps