KAESER Rumunia

Adres
KAESER RO Bucharest
B-dul Ion Mihalache, Nr. 179
011181 Bucuresti, Sector 1
Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps
Siedziba główna w Bukareszcie

KAESER KOMPRESSOREN S.R.L.
B-dul Ion Mihalache, Nr. 179
011181 Bucuresti, Sector 1
Tel.: Sales: +40 21 224 5681
Tel.: Service: +40 21 224 5688
Faks: +40 21 224 5602
info.romania@kaeser.com
https://ro.kaeser.com/

Oferta produktowa

  • Sprężarki przemysłowe i rzemieślnicze
  • Dmuchawy
  • Sprężarki przewoźne

Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps