KAESER Nowa Kaledonia

Adres
KAESER AU Dandenong
45 Zenith Road
Dandenong South 3175
Melbourne/Victoria
Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps
Nowa Kaledonia reprezentowana przez KAESER Australia

KAESER COMPRESSORS AUSTRALIA PTY LTD
45 Zenith Road
Dandenong South 3175
Melbourne/Victoria
Tel.: +61 3 9791-5999
Faks: +61 3 9791-5733
info.newcaledonia@kaeser.com

Oferta produktowa

  • Sprężarki przemysłowe i rzemieślnicze
  • Dmuchawa
  • Sprężarki budowlane

Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps