KAESER Chile

Adres
KAESER CL Santiago
Salar de Atacama 1381
Parque Industrial ENEA
Pudahuel
Santiago – Chile
Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps
Siedziba główna w Quilicura, Santiago de Chile

KAESER COMPRESORES de Chile Ltda.
Salar de Atacama 1381
Parque Industrial ENEA
Pudahuel
Santiago – Chile
Tel.: (+56) (22) 599 92 00
Hotline: (+56) (9) 279-4499
Faks: (+56) (22) 599 92 52
info.chile@kaeser.com
http://cl.kaeser.com/

Oferta produktowa

  • Sprężarki przemysłowe i rzemieślnicze
  • Dmuchawa
  • Sprężarki budowlane

Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps