KAESER Argentyna

Adres
KAESER AR Buenos Aires
Ruta Panamericana, ramal Campana Km 37,500; Calle Haendel Lote 33 (1619) - Centro Industrial Garín
Buenos Aires
Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps
Siedziba główna w Buenos Aires

KAESER COMPRESORES de Argentina S.R.L.
Ruta Panamericana, ramal Campana Km 37,500; Calle Haendel Lote 33 (1619) - Centro Industrial Garín
Buenos Aires
Tel.: +54 3327 41 4800
Faks: +54 3327 41 4836
info.argentina@kaeser.com
https://ar.kaeser.com/

Oferta produktowa

  • Sprężarki przemysłowe i rzemieślnicze
  • Dmuchawy
  • Sprężarki przewoźne

Przejdź do wyznaczania trasy w Google Maps