ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Obchodzony co roku, 22 marca, już prawie od trzydziestu lat. Woda stanowi najważniejszy środek spożywczy. Jednak tylko 2,5% wody występującej na Ziemi to woda słodka, z kolei jedynie 1% słodkiej wody jest zdatny do wykorzystania przez ludzi.

Apfel800
Woda jest i pozostanie deficytowym i cennym, a przede wszystkim niezbędnym do życia zasobem naturalnym. 15% światowej populacji ludności, czyli ponad 1 mld ludzi, nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a każdego roku z tego powodu umiera 5 mln ludzi, głównie dzieci.
 Mimo iż globalny wzrost liczby ludności uległ niewielkiemu obniżeniu – to jednak przewiduje się, że w 2025 roku Ziemię będzie zamieszkiwać 8 mld ludzi, a w 2050 roku liczba ta wyniesie 9 mld. W połączeniu z rosnącym standardem życia i zmieniającymi się zwyczajami konsumpcyjnymi światowe zużycie wody będzie nadal ulegało nieproporcjonalnemu wzrostowi. 
 Wielkie wyzwanie, jakim jest zapewnienie wszystkim ludziom dostatecznej ilości wody pitnej i użytkowej nie jest jednak w swojej skali aż tak wielkie, jak o wiele bardziej przewyższające je zapotrzebowanie na wodę ze strony przemysłu i rolnictwa.
 Wirtualne lub ukryte zapotrzebowanie na wodę wielokrotnie przekracza zapotrzebowanie bezpośrednie (4% bezpośrednio, 96% pośrednio). Woda wirtualna to ilość wody zużywana do wyprodukowania określonego produktu (przykładowo 1 kg pomidorów 184 l, 1 l mleka 1.000 l, 1 kg wołowiny 15.000 l).
 Postęp technologiczny ostatnich lat przyniósł nam nowe i wydajne metody uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczania ścieków. Metody te umożliwiają budowę małych, zdecentralizowanych systemów zaopatrywania w wodę i jej uzdatniania. Nowoczesne filtry dostarczają wodę dobrej jakości, a budowanie sprawnie działających zamkniętych obiegów wody użytkowej obniża jej efektywne zużycie.
 W przypadku wielu tych metod niezwykle istotną rolę odgrywa sprężone powietrze (o średnim stopniu sprężenia na poziomie 7 bar albo jeszcze bardziej - o niskim stopniu sprężenia na poziomie 1 bar).
 Dobrze dobrane instalacje sprężonego powietrza firmy Kaeser Kompressoren umożliwiają sprawną i energetycznie wydajną pracę urządzeń uzdatniających wodę czy oczyszczających ścieki.
 Efektywność energetyczna samych urządzeń, czy też całej stacji sprężarek lub dmuchaw, jest nie tylko ważna ze względu na koszt eksploatacji urządzeń, czyli to za co płacimy codziennie, aby mieć sprężone powietrze. Jest to szczególnie ważny czynnik ekologiczny, gdyż wiadomo nie od dziś, że im urządzenia są bardziej energooszczędne, tym zużywają mniej energii elektrycznej, a więc w sposób bezpośredni zmniejszają zużycie naturalnych surowców i redukują wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowo produkty Kaeser Kompressoren cechuje niska emisja hałasu.
 Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami, którzy nie tylko w tym specjalnym dla WODY dniu, przedstawią Państwu nowatorskie, efektywne i skuteczne metody w zakresie technologii sprężarek i dmuchaw służących do uzdatniania wody.